top of page
Operating_Room_Clean_COVID_Disinfection_

Απολύμανση Μικροβιοκτονία

Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι, κύστες) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.

Με την απολύμανση επιτυγχάνεται η μείωση του συνολικού μικροβιακού φορτίου, απαλλάσσοντας το χώρο από μικρόβια και μικροοργανισμούς, υπεύθυνα για αλλεργίες και μακροχρόνιες παθήσεις.

Στους χώρους που ζούμε, εργαζόμαστε, διασκεδάζουμε, είναι σημαντικό να είναι απαλλαγμένοι από παρασιτικά έντομα και μικροοργανισμούς, τα οποία επιβαρύνουν το μικροβιακό φορτίο. Οι μικροοργανισμοί, τα βακτήρια και τα μικρόβια, δεν είναι εμφανή με γυμνό μάτι, όμως είναι πολύ πιο επικίνδυνα από άλλους μεγαλύτερους από αυτά οργανισμούς καθώς πολλά από αυτά προκαλούν ασθένειες, νοσήματα και παθήσεις υψηλού κινδύνου

(ιικές, βακτηριακές, μυκητολογικές).

Ιδιαίτερα οι χώροι όπου υπήρξε εισβολή ποντικών είναι απαραίτητο να απολυμαίνονται καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης σημαντικών ασθενειών (λεπτοσπείρωσης, τύφου και άλλων)

ecoπροστασία

ecoλογικά

ecoνομικά

Τα μικρόβια διακρίνονται σε παθογόνα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πρόκληση διαφόρων ασθενειών στον άνθρωπο και στα ζώα και σε μη παθογόνα, όταν δεν προκαλούν ασθένειες.

Μικρόβια

Ορατά μόνο με μικροσκόπιο και συνήθως αποτελούνται από ένα μοναδικό κύτταρο. Τα μικροσκοπικά αυτά  έμβια όντα βρίσκονται παντού στη φύση, σε όλα τα αντικείμενα, σε όλους τους ζωντανούς και νεκρούς οργανισμούς και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος. Η αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο και την φύση δημιουργεί φαινόμενα που επηρεάζουν καθοριστικά, άμεσα ή έμμεσα την ζωή και την υγεία μας.

Βακτήρια

Τα βακτήρια υπάρχουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ανιχνεύονται πάνω στα σώματα ζώων, ψαριών, πτηνών και φυτών καθώς και στο έδαφος. Τα βακτήρια στην πλειονότητά τους είναι ενεργά σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Το ανώτατο όριο δραστηριότητας των βακτηρίων είναι η θερμοκρασία των +37°C  Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους +70°C τα βακτήρια πεθαίνουν ή καθίστανται ανενεργά. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρείται μια μορφή χειμερίας νάρκης

Μύκητες

Eίναι ποικιλόμορφα κύτταρα και διακρίνονται σε μονοκύτταρους και σε πολυκύτταρους. Οι μύκητες βρίσκονται παντού στη φύση και παρασιτούν στον άνθρωπο, στα φυτά και στα ζώα. Μερικά είδη μυκήτων χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αντιβιοτικών, διαφόρων ειδών διατροφής, οινοπνεύματος, κτλ. Οι μύκητες είναι παράσιτα που εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό, πολλαπλασιάζονται υπέρμετρα και ταχύτατα παράγοντας τοξίνες και διαταράσσοντας την φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα. Ενοχοποιούνται για την πρόκληση σηψαιμίας, σπλαγχνικών μυκητιάσεων, συστηματικών, επιφανειακών και υποδόρειων μυκητιάσεων.

Τα κυριότερα βακτήρια ασθενειών:

Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Acinetobacter, Enterococcus, Esherichia, Klebsiella, Legionella, Listeria, Serrattia, Helicobacter, Mycobacteria, Pseudomonas

Τα κυριότερα είδη:

Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Trichophyton, Candida, Cryptococcus

Έχουν μικρό μέγεθος (20 nm μέχρι 30 nm) και η δομή τους είναι αρκετά απλή. Ένα μεγάλο μέρος του ιικού σώματος βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και επηρεάζεται από τις φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούν. Όσον αφορά την ευαισθησία στα απολυμαντικά, η παρουσία περιβλήματος είναι πολύ σημαντική καθώς οι λιποφιλικοί ιοί αδρανοποιούνται ευκολότερα από τους ιούς χωρίς περίβλημα. 

Ιοί

Οι ιοί χαρακτηρίζονται ως ακκυταρικές μορφές ζωής διότι έχουν απλή δομή και δεν οργανώνονται σε κύτταρα. Οι ιοί δεν ζουν με την πραγματική έννοια του όρου εξαιτίας του ότι δεν μπορούν να αναπαραχθούν από μόνοι τους και χαρακτηρίζονται ως ενδοκυτταρικά παράσιτα που πρέπει να διεισδύσουν σε ένα «κύτταρο-ξενιστή

Πρωτόζωα

Μπορούν να επιζήσουν κάτω από σκληρές συνθήκες, όπως έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε βλαβερά χημικά, ή και μακρές χρονικές περιόδους χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό ή οξυγόνο. Επίσης, η κατάσταση κύστης επιτρέπει στα παρασιτικά πρωτόζωα να επιβιώνουν και έξω από το σώμα του ξενιστή τους, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά τους από έναν ξενιστή σε κάποιον άλλο.

Prions

Δεν υπάγονται στους μικροοργανισμούς αλλά ενοχοποιούνται για την πρόκληση της μεταδοτικής ασθένειας Creutzfeld – Jacob (Νόσος των τρελών αγελάδων). Τα Prions είναι ανώμαλες πρωτεϊνικές μορφές, που αναπαράγονται μέσα στον ξενιστή (άνθρωπο) μετατρέποντας τις φυσιολογικές πρωτεΐνες του ιδίου τύπου που βρίσκονται στα νευρικά κύτταρα, σε μη φυσιολογικές. Οι μη φυσιολογικές πρωτεΐνες σχηματίζουν πρωτεϊνικά συσσωματώματα μέσα στα κύτταρα, τα κύτταρα πεθαίνουν, σχηματίζοντας οπές στον εγκέφαλο.

Κυριότεροι εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι:

Plasmodium, Toxoplasma, Trichomonas, Giardia Lamblia, Leismania, Trypanosoma, Entamoeba hystolytica κ.α.

Όλες οι εφαρμογές  συνοδεύονται από

 έγκυρο πιστοποιητικό & βεβαίωση εργασιών

Μικρού μεγέθους ή χωρίς λιπιδικό περίβλημα

Polio virus, Coxsackie virus Α, Coxsackie virus B, Echo virus κ.α.

Μεσαίου μεγέθους ή με λιπιδικό περίβλημα

 HSV, CMV, RSV, HIV, HBV, HCV, HDV, Influenza virus κ.α.

10069 / 08-09-2016

Η ECOPROTECT είναι πιστοποιήμενη και αδειοδοτημένη εταιρία καταπολέμησης εντόμων & τρωκτικών 

corona

Covid-19

Η τρέχουσα επιδημία COVID-19 προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, που ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών (coronoviridae), μία μεγάλη οικογένεια RNA ιών. Με τα έως τώρα δεδομένα, ο ιός SARS-CoV-2 έχει ανιχνευθεί σε δείγματα από το αναπνευστικό, τα κόπρανα και το αίμα. Η κύρια οδός μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 είναι άμεση, μέσω σταγονιδίων που παράγονται όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει ή φταρνίζεται και έμμεσα, μέσω της επαφής με μολυσμένες επιφάνειες (μέσω χεριών, τα οποία χωρίς να έχει προηγηθεί υγιεινή τους, ακουμπούν στους βλεννογόνους της μύτης, του στόματος και των οφθαλμών).

 

Όλες οι επιφάνειες που είναι δυνητικά μολυσμένες από τον ιό SARS-CoV-2 (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων) πρέπει να καθαρίζονται, πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και νερό και καλή μηχανική τριβή και στη συνέχεια – αφού στεγνώσουν – να απολυμαίνονται, ανάλογα με τη συμβατότητα του υλικού στην απολυμαντική ουσία, με:

  • Aπολυμαντικό σκεύασμα, με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσων αφορά στην αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος,

  • Φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης 0,1-0,5% (1000 ppm – 5000 ppm διαθέσιμου χλωρίου) για τουλάχιστον 1 λεπτό, ανάλογα με το χώρο, το επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης και τις διαδικασίες της υγειονομικής μονάδας.

  • Διάλυμα με βάση την αιθανόλη, σε συγκέντρωση 70-80%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, ιδιαίτερα για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου ή κάποιας άλλης απολυμαντικής ουσίας.

bottom of page